חופש in Hebrew by Yasmin Kedar

חופש

אם החופש הוא: סתום ת’פה
כי לי יש משהו להגיד

אם החופש הוא: אתה מאחורי סורגים
כדי שאנחנו לא נפחד מהשונה שבך
וממה שתעשה או לא תעשה בדרכך הייחודית

אם החופש הוא: עיצוב המחר בנוקשות
על ידי הפחתת ערכו של היום הזה

אם החופש הוא: סגירת דלתות
ובחופשיות לצפות דרך המסך
במה שצריך להיות במרחק בטוח

אם החופש הוא: לישון בשקט
בעוד אחרים קופחו בלשונם
ביודעין

אם החופש הוא: לאכול מה ומתי שנרצה
בעוד הקליפות נשמטות על עיתון
המסתיר סיפורי רעב

אם החופש הוא: להיות בור ולא לדעת
מה שחרר אותי, מה מחזיק אותי חופשי, מה
שובה אותי כל יום בחופשיות

אם החופש הוא: לחכות שהאחר
ישחרר אותי מפחדים
בהם יש לי אמון מוחלט

אם החופש מטייח את מחשבותי
אם החופש נושב מסביבי
ובתוכי
אך בלתי נתפס עבורך

אם החופש מגן עלי
מרעיונותיך השונים מדי בעבורי

אם החופש נראה לי
מובן מאליו, אבל אתה
אינך מכיר את פרושו

אזי החופש הוא עץ בשבילי
ופלי בשבילך
אזי החופש הוא אוויר,אקראי

אבל אולי אני חופשי לעשות משהו
עם החופש הנרחב שלי –
ובהסכמה הדדית כמובן –
לנטוש אותו לרגע או לזמן ארוך
וכך לשחרר אותך מהחופש
החונק שלי

Marion Bloem

Hebrew translation by Yasmin Kedar
From original poem “Vrijheid” (Freedom) by Marion Bloem