Over het Gedicht “Vrijheid”

Marion Bloem schreef het gedicht ‘Vrijheid’ in 1999 op verzoek van Het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het werd geselecteerd om als videogedicht meerdere malen per dag een maand lang te worden uitgezonden op televisie in mei 2000.

Bloem bood op 31 mei 2011 het gedicht op facebook aan om te vertalen. Binnen een maand waren er 30 vertalingen en na een jaar 100.

Het vertalen van dit gedicht over vrijheid confronteert ons met de diverse wijzen waarop verschillende landen, culturen, bevolkingsgroepen met ‘vrijheid’ omgaan. Uitdrukkingen en beeldspraak die gekoppeld zijn aan ‘vrijheid’ zijn niet altijd vertaalbaar en gezamenlijk wordt gezocht naar manieren om de inhoud van het gedicht zoveel mogelijk te benaderen. Het gedicht en de vertalingen zijn op hun beurt weer inspiratie voor het maken van videoclips.

‘Vrijheid’ is een van de meest misbruikte begrippen van deze tijd. Het wordt ingezet om oorlogen te rechtvaardigen, om verschillen tussen culturen en religies te bevestigen, om beleid te verdedigen, en om het vrije markt principe en het daaraan verwante idee van vrijheid van consumptie uit te dragen.

Het gedicht belichaamt de discussie over de balans tussen het bewaken van regels die het samenleven met anderen mogelijk maken en het belang van het individu om vrij te leven. Kunst daagt uit daarover na te denken.
In 2005 maakte Tjeerd Oosterhuis een audio clip van het gedicht “Vrijheid” voor de actie “Een Royaal Gebaar”, de eerste succesvolle internet champagne ooit, bedoeld om een general pardon te bewerkstelligen voor asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland woonden.

Marion Bloem schreef het gedicht ‘Vrijheid’ in 1999 op verzoek van Het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het werd geselecteerd om als videogedicht meerdere malen per dag een maand lang te worden uitgezonden op televisie in mei 2000.

Bloem bood op 31 mei 2011 het gedicht op facebook aan om te vertalen. Binnen een maand waren er 30 vertalingen en na een jaar 100.

Het vertalen van dit gedicht over vrijheid confronteert ons met de diverse wijzen waarop verschillende landen, culturen, bevolkingsgroepen met ‘vrijheid’ omgaan. Uitdrukkingen en beeldspraak die gekoppeld zijn aan ‘vrijheid’ zijn niet altijd vertaalbaar en gezamenlijk wordt gezocht naar manieren om de inhoud van het gedicht zoveel mogelijk te benaderen. Het gedicht en de vertalingen zijn op hun beurt weer inspiratie voor het maken van videoclips.

Over Marion Bloem

Marion Bloem (24 August 1952 in Arnhem, Nederland) is schrijver, dichter, kunstenaar en filmmaker. Ze werd bekend met haar romandebuut ‘Geen gewoon Indisch meisje’ en haar documentarie ‘Het land van mijn ouders’ in 1983. Haar meest recente roman zijn ‘Een meisje van honderd’ en ‘Meer dan mannelijk’. In 2008 verscheen haar lange speelfilm ‘Ver van familie’.

Bloem is tweede generatie Indische Nederlander. Haar ouders namen in December 1950 hun toevlucht tot Nederland omdat zij zich in hun geboorteland Indonesië niet meer veilig voelden.

Voor meer info over Marion Bloem www.marionbloem.com

Lijst van Nederlandse dialecten