Vrijheid in het Velps door Elly Schouten – van de Mosselaar

Vrijheid

As vrij zijn is: houde gij oewe mond
want ik heb iets te zègge

As vrij zijn is: gij in den bak
umdè wíj dan nie bang hoeve te zijn
vur al jouw ànders zijn
oew ànders dóen en ànders laoten

As vrij zijn is: den dag van mèrge
goed um te paolen
dur van vandáág
unne mindere te maken

As vrij zijn is: alle deuren toe
mar op ut schèrum vrij bekijke
wà veilig uit de búúrt moet zijn

As vrij zijn is: steeds rustig slaopen
umdè de ànder’ hun tong expres
is ontnomme

As vrij zijn is: éte wà en wanneer ge wilt
mar de schelle laote valle in unne krànt
waorin nie van honger wordt gepròt

As vrij zijn is: nie hoeve wéte wà mijn
het vrijgemakt, mijn vrij houdt,
mij in vrijheid alle dáág gevangen nimt

As vrijheid is: wàchte tot un ànder
mijn bevrijdt van alle zurrig waor ik
heilig op vertròuw

As vrijheid mìjn gedachte vàstplèkt
As vrijheid um mijn hin overal rondum
én ín mijn waoit
mar vur jouw nie is te vatte

As vrijheid mijn beschèrmt
tegen jouw ideeje
die vur mijn te ànders zijn

As vrijheid vur mijn vandaag zò
vaneiges is
en gij nie wèt hoe dà vuult

Dan is vrijheid munt vur mijn
en kop eraf vur jouw
Dan is vrijheid lucht en willekeurig

Màr stòt ut mijn misschien wél vrij
um iets van mijn grotse vrijheid
-mè goedveinde van wèrskante natuurlijk-
efkus of vur langer
af te staon um jouw
van mijn verstikkende vrijheid
te bevrije

Marion Bloem

Velpse vertaling: Elly Schouten – van de Mosselaar
Velp in Noord-Brabant, gemeente Grave