חופש in Hebrew (free version) by Cnaan Liphshiz

חופש

אם להיות חופשי הרי הוא : שב ושתוק ,כי עכשיו אני מדבר

אם חופשי הרי הוא : אתה מאחורי סורג כי
אז לא נצטרך לפחד מדרכיך ,
מדבריך השונים

אם חופשי הרי הוא : לקבוע ללא פשרות
את יום המחר תוך כדי ויתור
על יום הווה

אם חופשי הרי הוא : להגיף דלתות
ולצפות בחופשיות במסך
בכל מה שהיה טעון פיקוח וריסון

אם חופשי הרי הוא : לישון בבטחה ללא יוצא מהכלל
משום שקולם של אחרים בכוונת תחילה
נגזל

אם להיות חופשי הרי הוא : לאכול כרצונך
ואת הקליפות לאסוף בניירות עיתונים
שבהם הרעב הושתק

אם להיות חופשי הרי הוא : לא לבקש לדעת מה שחרר אותי לחפשי ,
מה דואג שאשאר חופשי , ודואג
שאילקח בשבי החופש בכל יום

אם להיות חופשי פירושו : לחכות עד שהאחר
ישחרר אותי מפחדים שבהם למדתי לבטוח
באדיקות

אם חופש אוטם את מחשבותיי
אם חופש נושב סביבי
ובתוכי
אבל נותר מעבר להישג ידי

אם חופש מגן עליי
מדעותיך שהרי הן
שונות מדי לדעותיי שלי

אם חופש עבורי היום נראה כל כך
מוחשי ועם זאת אתה
לא תדע מה פירושו ,

אז חופש הרי הוא פאלי בשבילי
ועץ תליה עבורך
אז חופש הרי אינו אלא הבל , ושרירותי

אבל אולי הוא בכל זאת מאפשר לי
כמובן , מתוך הערכה הדדית
להתיר לך מקצת
מעתודות החופש שלי
באופן זמני או לאורך זמן

כדי לשחרר אותך לחופשי
מהחופש שחונק אותי

Marion Bloem

Hebrew translation by Cnaan Liphshiz