Fii in Saramaccan by Dorus Vrede

Fii

Ee fii henda: tappa i buka
bika mi a sondi u takki

Ee fii henda: J oo söötto
No(t)o(t) w’aa fu de panta-panta möö
U di i de otofasi, ta libi oto fasi

Ee fii henda: tide hen ta takki
da amanja
taa amanja anta gey dakka möö

Ee fii henda: tappa-tappa döö
W’oo ta de
Ta luku kino kuma fa u kë

Ee fii henda duumi ku lostu
Fu otowan na makki fan a ju hedi

Ee fii henda: njan andi i kë
Na un tin di i kë
Ma dee ta sikifi a kolanti
ta tjabi di hangi

Ee fii henda: me a fu sabi andi mbe
mi fii
andi mbe mi de fii-fii hibi dakka

Ee fii henda: wakiti tee wan otowan
Puu mi a dee sondi dee ta panta mi,
dee mi bi ta futoow hibi juu

Ee fii peeta mi pakisee
Ee di vintu fu fii ta böö mi a hii së
Ma i ja ta fii en

Ee fii tjubi mi da dee fii meni
U di dee dë otofasi

Ee tide fii de wan kowounu sondi da mi
Ma i ja saandi takki so

Nöö fii de gowtu da mi
Ma aan waiti dai
Nöö hën da fii dë f’ëën nöö
fu di a musu dee

Ma i si kuma
Mi sa da i hafu u di gaan fii
Di mi abi ta peeta mi akki
Fu mbe i seei ko fii tu oo.

Marion Bloem

Saramaccan translation by Dorus Vrede