Frihet in Norwegian by Kaj Sperrås & Nynke Meijer

Frihet

Om å være fri er: hold din munn
for jeg har noe å si

Om å være fri er: deg bak gitter,
for da trenger vi ikke frykte
for alle dine ulikheter og andre handlinger
la det fare

Om å være fri er: morgendagen
strengt skapt ved å gjøre i dag til
en mindre dag

Om å være fri er: å stenge dørene
og fritt å se på skjermen ting
som bør være på trygg avstand

Om å være fri er: å sove fredfullt
fordi andres tunger bevisst er
skåret av

Om å være fri er: å spise hva og når du vil
mens skallene faller i avisene
hvor sulten blir skjult

Om å være fri er: ikke ønske å vite hva
som gjorde meg fri, hva som holder meg fri,
fengsler meg i frihet hver dag

Om frihet er: å vente til den andre
frigjør meg fra angsten jeg
har hellig tro på

Om frihet gipser mine tanker
Om frihet blåser rundt meg, rundt alt
og inn i meg
men umulig å fange for deg

Om frihet beskytter meg
mot ideene dine som er altfor
forskjellige fra mine

Om frihet for meg i dag
synes så selvsagt og du ikke
vet hva det betyr
Da er frihet mynt for meg
og en tapt krone for deg
Da er frihet luft og vilkårlig

Men er jeg kanskje fri
til å forlate noe av min rikelige frihet – med
enighet på begge sider selvfølgelig –
midlertidig eller for lengre tid
for å befri deg
fra min kvelende frihet

Marion Bloem

Norwegian translation by Kaj Sperrås & Nynke Meijer
From original poem “Vrijheid” (Freedom) by Marion Bloem