Frihet in Swedish by Ola Saltin

Frihet

Om frihet är: du håller mun
för jag har något att säga

Om frihet är: du bakom galler
så vi inte behöver vara rädda
för att du är och gör saker annorlunda
– och låter annorlunda saker vara.

Om frihet är: att beskära dagens
kvistar så hårt att morgondagens
knoppar inte knoppa kan.

Om frihet är: att stänga dörrar
och att på bildskärmar se
det vi inte vill veta av.

Om frihet är: att vi får sova i ro
medans andras tungor smidigt skärs av.

Om frihet är: att äta vad vi vill,
och när vi vill, då skalen samlats upp
i svältens digra tidningsrubriker.

Om frihet är: att inte veta vem som
befriade mig, vad som håller mig fri
och vad som fängslar mig i frihet varje dag.

Om frihet är: att vänta tills någon
annan befriar mig från den tro jag
håller helig.

Om frihet murar mina tankar inne
Om frihet böljar runtomkring och inom mig,
men inte kan fångas av dig

Om frihet beskyddar mig
från dina idéer som är annorlunda
än mina.

Om frihet idag är så självklar
för mig, och du inte kan förstå den.

Då är frihet klave för mig
och huvudkronan av för dig.
Då är frihet bara luft och intet mer.

Men kanske står det mig ibland fritt att överge
min överdådiga frihet – med ömsesidigt
samtycke, naturligtvis – att få en
rast, från min kvävande frihet.

Marion Bloem

Swedish translation by Ola Saltin