Kabebasan in Baweanese by Muna Waro

Kabebasan

Kalamon kabebasan ento: ghinto metek
Polana bede se terro e kapandira kalaben bule

Kalamon bebas ento: ghinto e budina terali
mare bule kaffi tak parlo takok
polana ghinto bhidhe delem kalakoan ben pangalengan

Kalamon bebas ento: ngator are kolagghu
kalaben serret, kalaben ngorange are
delem are mengken

Kalamon bebas ento: notopa labeng
mare bebas ngabes’ aken e’ lajer kaca nape
se saongghuna aman terkendali

Kalamon bebas ento: nya terro tedung nyeddhe
polana jhile selaen
la aghighem

Kalamon bebas ento: ghinto adhe’er saterrona
nape ben dile’e fei tape ngabueng
karena e koran se tak ngabahas kalaparan

Kalamon bebas ento: tak parlo oneng
se ngabebas aken bule,se ngadhina’aken bule bebas
se mapenjara’aken bule e’ kabebasan teap are

Kalamon kabebasan ento:atongghu selaen
ngabebas aken bule deri rasa takok se’ e Tuhan
aken ben bule

Kalamon kabebasan ngabhungkos karepna bule
Kalamon kabebasan aserrop santer sakoleleng bule
ben delem bhedhen bule
tape tak takalak kalaben ghinto

Kalamon kabebasan ngalindungi bule
deri karepna ghinto se tak e kenal ka bule

Kalamon kabebasan are mengken tak e kote’e ka bule
namon ghinto tak bisa ngarte’e

Makana kabebasan ento ontong ka bule kalaben e sombhelli olona ghinto
Makana kabebasan ento sobung essena ben saterro-terrona

Tape ongghue bule bebas
nya nyerra’aken sacambuk
kabebasan bule se megah
ollena kasepakatan abhereng pastena
sakejjhek atabe lambek
mare ngabebas’aken ghinto
deri kabebasan bule se menyesakkan

Marion Bloem

Baweanese translation by Muna Waro
From Indonesian translation “Kebebasan” by Damayanti Soekarjo