Kabebasan in Madurese by Muna Waro

Kabebasan

Manabi kabebasan paneka: dhika tak adhebu
Marghena bede se’ e kadhebue bi’ kauleh

Manabi bebas paneka: dhika bede e bingkengnga trali, maka
Ta’anape kauleh sadheje tak parlo takok
Marghena dhika laen delem tengkah tor pangastetean

Manabi bebas paneka: ngator areh kalagghunna
Kalaben serret, tor ngorange areh
Edelem areh samangken

Manabi bebas paneka: atotop labeng
Sopaje bebas nengale kaca
Ponapa sekodhuna aman terkendali

Manabi bebas paneka: asaren tor lellep
Sebeb lesan selaen
La aghighem

Manabi bebas paneka: dhika adhe’er sakarebbhe tor bile’e saos
Tape moang karenah e koran
se ta’ abahas kalaparan

Manabi bebas paneka: tak parlo oneng
de’sengabebas aghi kauleh, tor se apareng kabebasan de’kauleh, se
apenjara’ aghi kauleh de’ kabebasan teap bekto

Manabi bebas paneka: ngantos selaen
Ngabebas aghi kauleh deri rasa takok se’ e pangeran
aghi bi’ kauleh

Manabi kabebasan ngabhungkos korena’an kauleh
Manabi kabebasan aserrop tandes sakoleleng kauleh
Tor delem bhedhen kauleh
Tape tak erassa kalaben dhika

Manabi kabebasan ngalindungi kauleh
Deri korena’an dhika se ta’ e kenal bi’ kauleh

Manabi kabebasan areh samangken
Akadi’ sakone’ ken karo, tak bisa e’ pahami sareng dhika
Maka kabebasan paneka ontong de’ kauleh tor e bhelli cetak ghe dhika
Maka kabebasan paneka sobung essena ben saterro-terrona

Tape ongghue kauleh bebas
Ken masra’aghi
Sacambuk kabebasan kauleh semegah – ollena
arembhuk abhereng pastena
Sakejjhek atabe tamba abid
Sopaje ngabebas aghi dhika
Deri kabebasan kauleh se menyesakkan

Marion Bloem

Madurese translation by Muna Waro
From Indonesian translation “Kebebasan” by Damayanti Soekarjo