Kabebasan in Sundanese by Hisyam Luthfiana

Kabebasan

Upama hartosna kabebasan nyaeta : salira janten tengtrem
Ku lantaran abdi kagungan waleran

Upama hartosna kabebasan nyaeta : ku lantaran Salira aya dipenjara…salira teu kedah sieun kanggo sadaya kalakuan anjeun anu benten

Upami hartosna kabebasan nyaeta : salira janten hese nangtoskeun dinten enjing…nepi ka dinten enjing janten kirang

Upama hartosnaka bebasan nyaeta : nutupan panto teras anjeun bebas nonton dina layar
aon anu kedahna aman di basisir

Upama hartosna kabebasan nyaeta : anjeun kulem tibra lami pisan kulantaran soanten jalmi ngahaja dirampog

Upama hartosna kabebasan nyaeta : waktos anjeun hoyong tuang nu dipikahayang tapi anjeun muragkeun kulit jeruk kana koran anu nuju ngabekem kalaparan

Upama hartosna kabebasan nyaeta : anjeun teu kedah terang naon anu ngabebaskeun simkuring, naon anu nyandak simkuring kana kabebasan unggal dinten

Upama hartosna kabebasan nyaeta : ngantosan nu sanes dugi ka ngabebaskeun simkuring tida kasieun kuring perkaos ngandelkeun ageman

Upama kabebasan nutupan pamadegan kuring
Upama kabebasan neken kuring dimanana
Sarta dina jero diri kuring
Tapi pantes keur anjeun

Upami kabebasan nangtayungan kuring
Tina pamadegan anjeun anu kacida bedana sareng simkuring

Upami kabebasan kanggo simkuring kacida atrana
sedengkeun anjeun teu terang hartosna

Tuluy…kabebasan nyaeta buntut keur kuring
Jeung hulu keur anjun.
Tuluy kabebasan nyaeta saab tuluy janten sakahayang anjeun

– tangtu ku cara Siliih ajenan-
nu bisa ngabalukarkeun anjeun kanu kabebasan kuring nu pohara kacida..
Sakedeung atawa salilana kanggo ngabebaskeun anjeun tina kebebasan kuring anu panas morelet

Marion Bloem

Sundanese translation by Hisyam Luthfiana